Vår historie

1948
Tigbros røtter går helt tilbake til 1948, da Carl Hallberg i Eskilstuna startet virksomheten Centralsvets, en bedrift som først og fremst jobbet med sveising og varmebehandling.
1948
1971
I 1971 etablerte Carl Hallberg bedriften i Arvika, og virksomheten i Eskilstuna ble så drevet videre som CH Industry.
1971
1974
I 1974 ble virksomheten tatt over av Christer Tigér og Lars Malmstedt. Fokuset var da først og fremst på kontraktsproduksjon og varmebehandling.
1974
2010
I 2010 ble Centralsvets i Arvika overtatt av Christers sønner, Jonas og Fredrik Tigér, og navnet ble endret til TIGBRO AB. Det samme året ble virksomheten utvidet med flislegging av baderom og byggsveising, både lokalt og i Norge.
2010
2014
I mars 2014 fikk dagens Tigbro sin form. Da ble det undertegnet en intensjonsavtale med kunden Trysilbygg, som bedriften tidligere hadde bygd plassbygde baderom til. Oppdraget besto i å utvikle en baderomsmodul til byggeprosjektene deres. I juni 2014 ble dokumentasjon innsendt til SINTEF for testing og utstedelse av teknisk godkjenning, og i desember 2014 gikk de første baderommene i produksjon.
2014
2015
I januar 2015 ble de første baderommene levert til Trysilbyggs flerbolighus, og i februar 2015 utstedte SINTEF typegodkjenning.
2015
2017
Bedriften knyttet raskt til seg flere kunder, og i 2017 ble fabrikken bygd ut. Med økt kapasitet var det nå mulig å markedsføre produkter på både det norske og det svenske markedet.
2017
2020
I 2020 ble virksomheten kjøpt opp av Poplanäs Invest, et investeringsselskap fra Småland. Planene er nå fortsatt ekspansjon og kapasitetsøkning.
2020

Våre verdier

Bærekraftige

Bærekraftige

Vi skal jobbe målbevisst med å bidra til et bedre miljø og en bærekraftig fremtid ved å oppnå eller overskride de fastsatte miljømålene våre. Vi skal løpende jobbe med stadige forbedringer og bli litt bedre hver dag. Tigbro skal også bidra til et bedre samfunn ved å samarbeide med bedrifter og myndigheter for å bidra til at flere kommer ut i arbeid.

LES MER

Nære og enkle

Nære og enkle

Vår organisasjon er flat og preges av korte beslutningsbaner. Kundene våre skal oppleve at de når raskt frem til oss og får svar av riktig person med riktig kompetanse. Vi er stolte over arven fra Värmland, en enkel og jordnær væremåte. Vi skal være oss selv og unngå byråkrati i både organisasjon og kommunikasjon.

LES MER

Fleksible og effektive

Fleksible og effektive

Vi skal tilby kundene høy fleksibilitet innenfor produkttilbudet vårt. Der er både små og store serier samt stor valgfrihet i innredningsvalg og teknikk mulig. Vår produksjon skal preges av høy effektivitet og kvalitet samt bidra til en tids- og kostnadseffektiv byggeprosess for kunden.

Les mer

Kostnadsbevisste

Kostnadsbevisste

Alt vi gjør skal preges av kostnadsbevisste valg. Vi skal alltid vurdere og ta beslutninger om utgifter og investeringer på grunnlag av en totalkostnadsanalyse. Også løpende mindre utgifter skal alltid vurderes.

Les mer

Kostnads-
bevisste

Kostnadsbevisste

Alt vi gjør skal preges av kostnadsbevisste valg. Vi skal alltid vurdere og ta beslutninger om utgifter og investeringer på grunnlag av en totalkostnadsanalyse. Også løpende mindre utgifter skal alltid vurderes.

Les mer

TIGBRO AB

Raske fakta

1
ansatte
.
1
budsjetterte salgsmillioner
1
prefabrikkerte baderom per år

Nysgjerrig på baderommene våre?

Vil du vite mer om våre prefabrikkerte baderom og om de kan være noe for deres prosjekt?
Ta gjerne kontakt, så forteller vi mer.

Våre sertifikater

Vår produktgodkjenning