Vår historia

1948
Tigbros rötter sträcker sig ända tillbaka till 1948 då Carl Hallberg i Eskilstuna startade företaget Centralsvets. Ett företag med inriktning främst inom svets och värmebehandling.
1948
1971
1971 etablerade Carl Hallberg företaget i Arvika och verksamheten i Eskilstuna drevs då vidare som CH Industry.
1971
1974
1974 togs verksamheten över och kom att drivas av Christer Tigér och Lars Malmstedt. Inriktningen blev då främst legotillverkning och värmebehandling.
1974
2010
2010 togs Centralsvets i Arvika över av Christers söner, Jonas och Fredrik Tigér och man bytte då namn till TIGBRO AB. Samma år utökades verksamheten med plattsättning av badrum och byggsmide, både lokalt och i Norge.
2010
2014
I mars 2014 såg dagens Tigbro sitt ljus. Det var då man tecknade ett intentionsavtal med kunden Trysilbygg som man tidigare byggt platsbyggda badrum åt. Uppdraget bestod av att ta fram en badrumsmodul till deras byggprojekt. I juni 2014 skickades underlag in till SINTEF för testning och utfärdande av tekniskt godkännande och i december 2014 gick de första badrummen in i produktion.
2014
2015
I januari 2015 levererades de första badrummen till Trysilbyggs flerbostadshus och i februari 2015 utfärdades typgodkännande av SINTEF.
2015
2017
Man knöt snabbt till sig fler kunder och 2017 byggdes fabriken ut. Med ökad kapacitet kunde man nu marknadsföra produkter på både den norska och svenska marknaden.
2017
2020
2020 förvärvades bolaget av Poplanäs Invest, ett småländskt investmentbolag. Planerna ligger nu på fortsatt expansion och kapacitetsökning.
2020

Våra värderingar​

Hållbara

Hållbara

Vi skall jobba målmedvetet med att bidra till en bättre miljö och en hållbar framtid genom att uppnå, eller överträffa våra uppsatta miljömål. Vi skall löpande jobba med ständiga förbättringar och bli lite bättre varje dag. Tigbro skall också bidra till ett bättre samhälle genom att samarbeta med företag och myndigheter gällande insatser som möjliggör att fler kommer ut i arbete.

Läs mer

Nära & Enkla

Nära & Enkla

Vår organisation är platt och präglas av korta beslutsvägar. Våra kunder skall uppleva att de når fram till oss snabbt och får svar av rätt person med rätt kompetens. Vi är stolta över vårt värmländska arv, ett enkelt och jordnära sätt att vara. Vi ska vara oss själva och undvika byråkrati i såväl organisation som kommunikation.

Läs mer

Flexibla & Effektiva

Flexibla & Effektiva

Vi skall erbjuda våra kunder en hög flexibilitet inom vårt produktutbud. Där såväl små som stora serier samt stor valfrihet i inredningsval och teknik är möjligt. Vår tillverkning ska präglas av hög effektivitet och kvalitet samt bidra till en tids- och kostnadseffektiv byggprocess för kunden.

Läs mer

Kostnadsmedvetna

Kostnadsmedvetna

Allt vi gör ska präglas av kostnadsmedvetna val. Vi ska alltid värdera och besluta om utgifter och investeringar utifrån en totalkostnandsanalys. Även löpande mindre utgifter skall alltid utvärderas.

Läs mer

Kostnads-
medvetna

Kostnadsmedvetna

Allt vi gör ska präglas av kostnadsmedvetna val. Vi ska alltid värdera och besluta om utgifter och investeringar utifrån en totalkostnandsanalys. Även löpande mindre utgifter skall alltid utvärderas.

Läs mer

TIGBRO AB

Snabb fakta

Antal anställda
.
1
Budgeterad försäljning mnkr
1
Årstakt prefab badrum
1

Nyfiken på våra badrum?

Vill du veta mer om våra prefabricerade badrum och om de skulle kunna vara något för ert projekt?
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Våra certifikat

Våra produktgodkännande