Prefabricerade badrum

Plug & Play är ett bra uttryck för att beskriva hur det är att använda prefabricerade badrumsmoduler, även kallade prefab bad. Ett helt komplett badrum levereras till er på överenskommen dag och tid, ni lyfter det prefabricerade badrummet på plats och ansluter bara vatten, avlopp och el. Sen är det klart!

Att prefabricera gör att arbetsmoment flyttas från byggplatsen in till fabrik. Det innebär att entreprenaden blir ett montage snarare än en byggnation. De tjänster som traditionellt köps in av underentreprenörer för att utföra uppdrag ersätts istället av en komplett produkt. På så vis kan man öka hastigheten i sitt projekt avsevärt och över tid färdigställa fler projekt på samma tid. En annan positiv effekt med att använda prefabricerade badrum är att risk för felaktigheter minimeras. I fabriken tillverkas komponenter och produkter i en kontrollerad process med förutbestämda flöden och kvalitetskontroller. På så vis kan en hög och jämn produktkvalitet säkerställas.

Varför prefabricerat

Varför prefabricerat

 • Kortare byggtid – tidigare inflyttning
 • Förbättrat kassaflöde
 • Lägre risker
 • Färre underentreprenörer
 • Förenklad upphandling
 • Lättare att hålla budget
 • Förbättrad projekt- och internlogistik
 • Förenklad eftermarknad – en kontakt

LÄS MER

Fördelar med Tigbro

Fördelar med Tigbro

 • Stabil konstruktion – minimal risk för vibrationer och kakelsprickor
 • Låg tyngdpunkt – lätt att hantera vid lyft
 • Möjlighet till EPS golv med dolt avlopp och isolering
 • Enbart oorganiska material
 • Flexibilitet i val av kakelstorlek
 • Fästreglar i badrumsväggen
 • Ledande inom tekniska badrum och teknikmoduler
 • Som platsbyggt – fast prefab
 • Tredjepartscertifierade av SINTEF
 • Korta ledtider
 • Sömlös design
 • Små och stora serier

Läs mer
Processen

Vår process för prefabricerade badrum består av ett antal olika steg.

Steg som är noggrant planerade och kvalitetssäkrar bygget av badrumsmodulerna genom hela processen.

Våra badrum

– från enkla till tekniskt fulländade

Förenklat kan man säga att vi tillverkar två typer av badrum; enkla och tekniska. I ett enkelt badrum har rummet en enda uppgift, det vill säga vara just ett badrum. Medan vi i ett tekniskt badrum också har byggt in en eller flera tekniska lösningar för att minimera tiden på byggplatsen. Et tekniskt badrum kan innehålla; integrerad ventilation t.ex. FTX, Schakt-lösning med komplett avloppsstam, integrerat system för värmedistribution så som varmvattenberedare och värmepump. Samt färdigmonterad och installerad elcentral, golvvärmefördelare och sprinklerlösning. Gällande våra tekniska badrum arbetar vi tätt ihop med dig som kund, era konsulter och projekterar de tekniska lösningar som ni vill ha till ert prefabricerade badrum. För båda våra prefablösningar står design och flexibilitet i fokus. 

Nyfiken på våra badrum?

Vill du veta mer om våra prefabricerade badrum och om de skulle kunna vara något för ert projekt?
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Vår Produktion

I vår produktion på fabriken i Arvika har vi sedan 2014 tillverkat prefabricerade badrum av högsta kvalitet. Inom våra väggar byggs badrum, färdiga att levereras och installeras hos kund. 

Golv

På golvstationen gjuter vi golvet till badrummet. Golven gjuts i en måttanpassad metallform på ett gjutbord för en enkel och rationell hantering. Det gjutna golvet förstärks med armeringsnät och i de fall golvvärme önskas så gjuts även det in i plattan. När betongen har brunnit läggs golvklinker som ett  sista moment på golvstationen.

Vägg

Arbetet med att tillverka väggarna görs på våra specialtillverkade och ergonomiska väggstativ. Kakelplattorna sätts dit för hand med hjälp av hjälpmedel som garanterar hög precision. Till sist görs all håltagning och  genomföringar med mera installeras.

Tak

På takstationen tillverkas tak till samtliga badrumsmoduler. Stationen är försedd med höj- och sänkbara arbetsstationer för bästa ergonomi för montören. All håltagning för till exempel spotlights och fördelarskåp är förberett och montören kan enkelt följa ritningsunderlag över hur taket skall byggas ihop till det specifika badrummet. All övrig teknik så som inkoppling av vattenfördelarskåp och eventuell ventilationsdragning etc. görs även det här på takstationen. På så sätt kan vi effektivt jobba med installationer på en bra, och för kroppen behaglig nivå, i stället för att jobba inuti modulen med armarna över huvudet.

Modul-line

På modul-linen som består av cirka 10 stationer monteras golv, väggar och tak ihop. Det är även här som all inredning skruvas upp. Innan badrummet är klart för besiktning installeras och testas all teknik. Det är först efter godkänd besiktning prefab badrummet är klart för leverans. 

Våra certifikat

Våra produktgodkännande